Valplast kurs

Det är obligatoriskt att vara ett certifierat Valplast® dentallaboratorium för att utföra tillverkning av Valplast® proteser.

Vi erbjuder utbildning med certifiering och teknisk support. Ett komplett Valplast® dentallaboratorium ger dig möjligheten att tillfullo utnyttja alla fördelarna och de ansenliga vinstmarginalerna som Valplast® systemet erbjuder.

Valplasts injektions system har kapacitet för att producera minst mellan sex till åtta gjutningar per dag. Produktionen kan optimeras genom att bygga ut med fler komponenter (ugnar, kyvetter och cylindrar) vilket tillåter ett system att göra ca: 126 gjutningar per dag.

För ytterligare information om certifiering och produkten, kontakta Normedico AB.