Akryl Protes

helprotesEn implantat behandling är en högteknologisk produkt. Vi vill att protes-delen skall spegla kvalitén på övriga arbetet. Vi ser ingen orsak till varför inte avtagbar protetik behöver vara mindre estetisk. Vi har kunnandet för att även dessa lösningar skulle kunna bli mer individuellt utformade.