Inprovning

Valplast® partiella protes:

  • Lägg Valplast® protesen i varmt vatten i ca 1 minut. Ta upp den och sätt den försiktigt på plats i patientensmun. Se till att den inte är för varm.
  • Om någon klammer behöver justeras. Lägg protesen i varmt vatten i ca 30 sekunder och håll den under rinnande kallt vatten samtidigt som du böjer klammern åt det håll om önskas.
  • Om man behöver göra mindre justeringar rekommenderas Valplast® gröna silikonspetsar. Ställ in handstycket på lägsta hastighet (Ca 10000 rpm) för att undvika värme. Var lätt på handen. Tryck inte för hårt och länge på ett ställe (för mycket värme kan ge brännmärken). Vid mindre justeringar brukar inte någon ny blankpolering behövas. Vid större justeringar gör på samma sätt.