Historien

1. Egen utvecklade Valplast ® Resin upphandlas direkt av Arpad F. Nagy genom källor som är kända bara till företagsägarna.

2. Varje sändning av material tas emot vid en affärshemlighet plats och lagras oförändrat i original tillverkarens vakuum förslutna, märkta fuktbeständig påsar med partinummer.

3. Varje sändning åtföljs av en rapport från tillverkaren att testa harts för fysikaliska egenskaper tyder på en korrekt formulering.   Material som avviker från de normer skulle avvisas vid mottagandet.  

Årlig undersökning av slumpmässigt utvalda prover av det material som behålls från det föregående årets partier utförs av ett testlaboratorium och europeiskt anmält organ.   Resultaten analyseras för fortsatt följa normerna för icke-toxicitet, relevanta fysiska egenskaper, färg konsekvens.

4. Den har sitt ursprung lotnummer och dag för mottagandet registreras i Sekretessbelagda uppgifter därför att ett utlämnande av dessa skulle avslöja viktig information om affärshemligheter.