Om min Valplast Protes

Hur levereras Valplast® och vem tillverkar dem?

Protesen levereras i en förseglad påse med Valplasts logo och ett identitetskort som garanterar att protesen är tillverkad med original material från Valplast®.

Endast Certifierade laboratorium tillverkar Valplast proteser.

För ytterligare information om produkten och certifierade lab, kontakta Normedico.