Produkt Garanti

Livstidsgaranti

Vi lämnar livstidsgaranti för valplast® partiella proteser.

Varje Valplast® protes har livstidsgaranti för brott och sprickbildningar i basmaterialet under förutsättning att det används på ett normalt sätt.Villkor: Skadan ska vara en följd av materialfel eller konstruktionsfel.

2 års produktgaranti från leveransmånad för övriga produkter från Norstar. Garantin gäller vid varje nytillverkning av helproteser och partiella proteser. Garantin innebär att Norstar dentallab reparerar eller gör om arbetet kostnadsfritt, övriga behandlingskostnader ersätts ej. Reparationer och temporära arbeten omfattas ej av garantin.