Vision & mål

Vi är inom affärsområdet att skapa leenden.

Vår vision är att inta en ledande position inom dentalområdet med termoplastiska egenskaper bland  dem med Valplast proteser både som kunskapsförmedlare  och som leverantör.

Vår målsättning det är vår uppgift att lyfta upp avtagbara partialproteser till en högre funktionsnivå, enkelhet och patient tillfredsställelse. Vi tillhandahåller industrins mest utprovade material för avtagbara partialproteser uppbackat av den mest omfattande kunskap, erfarenhet, utbildning och avancerad utrustning.

När ett arbete lämnar oss har vi alltid gjort vårt yttersta för att leverera en så perfekt produkt som möjligt – varje gång.