Produkter

Norstar erbjuder följande produkter till alla tandläkare.

  • Valpalst proteser
  • DurActetal klammrar
  • Akryl proteser
  • Bettskenor
  • Blekningsskenor
  • Protes klamrar med Duracetal material
  • Röntgenskenor
  • Tandskydd

För ytterligare information kontakta Norstar.