Tillsättning av tand

Valplast® partiella protes:

  • Ytan på protesen skall vara ren.
  • Ta ett alginatavtryck med protesen på plats i munnen.
  • Se till att protesen sitter ordentligt i avtrycksmaterialet.
  • Slå ut avtrycket direkt.
  • Skicka det till laboratoriet med instruktioner.

När arbetet kommer tillbaka till praktiken, gör om proceduren med varmt vatten för inprovningen.