Valplast Proteser

Den generationen av biokompatibla thermoplastiska material med
över 60 års erfarenhet
som är helt monomerfri.

 Informationsblad på Svenska