Cartridges

Shade/size Artikelnr Valplastnr
Light Pink
Small 221121 21121
Medium 221122 21122
Large 221123 21123
Standard Pink
Small 221101 21101
Medium 221102 21102
Large 221103 21103
Shade/size Artikelnr Valplastnr
Light Meharry
Small 221131 21131
Medium 221132 21132
Large 221133 21133
Meharry
Small 221111 21111
Medium 221112 21112
Large 221113 21113
Shade/size Artikelnr Valplastnr
Hard White
Medium 221142 21142
Large Hard 221143 21143

Kommentera